แบรนด์สินค้า
 

Promotion

หมวดสินค้า
สินค้าแนะนำ
WA-950DVD
22,900 บาท 18,900 บาท
1402VLZ3
22,000 บาท 16,500 บาท
ข้อมูลอัพเดตล่าสุด
5. ชื่อ : Google
เวลา : 18 Jul 2019, 10:51 pm
ไอพี : 66.249.79.229

4. ชื่อ : Google
เวลา : 18 Jul 2019, 10:51 pm
ไอพี : 66.249.79.229

3. ชื่อ : Google
เวลา : 18 Jul 2019, 10:51 pm
ไอพี : 66.249.79.227

2. ชื่อ : Google
เวลา : 18 Jul 2019, 10:52 pm
ไอพี : 66.249.79.231

1. ชื่อ : Yandex
เวลา : 18 Jul 2019, 11:02 pm
ไอพี : 141.8.132.27

ออนไลน์ 33 คน

TAKSTAR MS-610

MS-610
แบรนด์สินค้า: TAKSTAR
รหัสสินค้า: TAKSTAR MS-610
คะแนนสะสม: 0
มีสินค้า: ในสต็อก
ราคา: 4,500 บาท 3,900 บาท
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516

ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ Condenser แบบมีสำยถอดไม่ได้สำหรับห้องประชุมและกำรออกอำกำศ

 

•ไดอะแฟรมเคลือบทอง

•เสียงมีควำมผิดเพี้ยนและเสียงรบกวนต่ำ

•ควำมไวสูงช่วงไดนำมิกกว้ำงและลักษณะเสียงที่แตกต่ำง

•ข้อต่อแกนหมุนสำหรับปรับตำแหน่งเพื่อให้เหมำะแก่กำรใช้งำน

•สำยเคเบิลแบบถอดไม่ได้พร้อมขั้วต่อปรับสมดุล Output แบบมำตรำฐำน XLR

•ใช้แหล่งจ่ำยไฟ phantom 48V

•กำรตอบสนองต่อควำมถี่: 20Hz-20kHz

•ควำมไว: -36dB ± 3dB (0dB = 1V / Pa ที่ 1kHz)

•ควำมต้องกำรพลังงำน: พลังไฟ Phantom 48V

•น้ำหนักสุทธิ: 635 กรัม

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:แท็ก:
 
Elx118p
60,000 บาท 54,000 บาท
    Case Material ..
LBB1998/00
37,800 บาท 34,000 บาท
Features Kit to create a remote control of the Voice Alarm Contr..
SJM-50BS
7,500 บาท 5,800 บาท
Description This model, being a microphone detachable shoulder type ..
DCN-CON
29,600 บาท 25,200 บาท
Features Low susceptibility to mobile phones Compact, attr..
SL62HZBNS
ราคา 66,000 บาท
Overview   Superstar Hyper-Drive Power. Flexibility. Visibil..
HS5
10,000 บาท 9,000 บาท
YAMAHA HS5 ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 2-wa..
© Copyright 2012 Songtoday.com™ Powered by TONY Web Designs Studio Group. ® The Very Best Top Site "SEO" Tel. 081-7750013
® Hengsound.com™ - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เฮงซาวด์ดอทคอม ทะเบียนพาณิชย์เลขที่: 0103555053387 โทรศัพท์: 085-6383516