แบรนด์สินค้า
 

Promotion

หมวดสินค้า
สินค้าแนะนำ
WA-950DVD
22,900 บาท 18,900 บาท
1402VLZ3
22,000 บาท 16,500 บาท
ข้อมูลอัพเดตล่าสุด
5. ชื่อ : Google
เวลา : 1 Jun 2020, 10:20 am
ไอพี : 66.249.73.216

4. ชื่อ : Google
เวลา : 1 Jun 2020, 10:22 am
ไอพี : 66.249.73.212

3. ชื่อ : Google
เวลา : 1 Jun 2020, 10:22 am
ไอพี : 66.249.73.214

2. ชื่อ : Google
เวลา : 1 Jun 2020, 10:36 am
ไอพี : 66.249.73.214

1. ชื่อ : Google
เวลา : 1 Jun 2020, 10:41 am
ไอพี : 66.249.73.214

ออนไลน์ 53 คน

YAMAHA DSR112

DSR112
แบรนด์สินค้า: YAMAHA
รหัสสินค้า: YAMAHA DSR112
คะแนนสะสม: 0
มีสินค้า: ในสต็อก
ราคา: 52,000 บาท 43,900 บาท
โปรโมชั่นพิเศษสุดยังลดราคาได้อีก โทร. 085-6383516

DSRSeries

 

 

General specifications

Active Loudspeaker : DSR112 DSR115 DSR215 DSR118W
Speaker type 12" 2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type
Frequency Range (-10dB) 55Hz ~ 20kHz
Frequency response -3dB 60Hz ~ 18kHz
Nominal coverage H 90°
V 60°
Components LF 12" cone
HF 2" Titanium diaphragm compression driver
Crossover FIR-X tuning (linear phase FIR filter) 1.7kHz
Output power 1300W (LF: 850W HF: 450W)
Maximum output level (1m; on axis) 134dB SPL
I/O connectors INPUT: XLR-3-31 x1 (Balanced), TRS Phone Jack x1 (Balanced) OUTPUT:XLR-3-32 x1 (Balanced), Parallel connection with INPUT
Processors D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR)
Power consumption 100W
Flying and mounting hardware 3 x M10 (TOP L/R 1pc each, Bottom rear 1pc)
Pole socket 35mm (Bottom Board)
Dimensions W 370mm (14 5/8")
H 638mm (25 2/8")
D 368mm (14 4/8")
Net weight 21.2kg (47lbs)

 

 

บทพิสูจน์ทางด้าน “ความเป็นกลางของโทนเสียง” และ “พละกำาลังที่ตอบสนองได้เต็มพิกัด 136dB”
กับ DSR Series : Active Loudspeaker ลำ�โพงแบบมีภ�คขย�ยในตัวรุ่นใหม่จ�กค่�ย ย�ม�ฮ่� ผู้พัฒน�อุปกรณ์และเครื่องเสียงสำ�หรับ
วงก�รพีเอระดับโลก ที่มีประวัติอันย�วน�น...
ยามาฮ่า เป็นชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ที่เปิดศักราชใหม่ของวงการระบบเสียงด้วยการเปิดตัว
ล�าโพงรุ่นใหม่ใช้ชื่อว่า DSR-Series ซึ่งเป็นล�าโพงแบบ Active Speaker ที่มีภาคขยายในตัว ซึ่งวงการตลาดระบบเสียงเมืองไทย จะ
ได้พบกับความพิเศษของ  Yamaha DSR-Series ด้วยแนวคิดในการสร้างสรรค์ฟังก์ชั่นและรูปแบบการออกแบบล�าโพงยามาฮ่า  ที่มี
คุณภาพ ที่ให้ความส�าคัญในเรื่องของความเป็นกลางของโทนเสียง ภายใต้แนวคิด Natural sound ที่ผสานเทคโนโลยีที่ลงตัวที่สุด...
ล�าโพง DSR Series ของ Yamaha สามารถสนองความต้องการของซาวนด์เอ็นจิเนียร์ ให้ท�างานถ่ายทอดน�าเสนอเสียงที่ดี
ที่สุดออกมาได้ ผ่านระบบล�าโพงที่มีความเป็นกลางของโทนเสียง ให้เป็นไปตามต้นแบบเสียงที่แท้จริงได้อย่างดีที่สุด... ระบบล�าโพงที่ดี
นั้น จะต้องถ่ายทอดน�าเสนอเสียงที่มาจากต้นฉบับได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน... ซึ่งหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็อาจเนื่องมาจากความไม่
เหมาะสมกันของภาคขยายกับล�าโพง... ดังนั้นยามาฮ่า จึงเกิดแนวคิดที่จะรวมทุกๆภาคที่ส�าคัญไว้ในตัวล�าโพง เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่
ออกมาดีที่สุด นอกจากการออกแบบภาคขยายแบบใหม่รวมเข้าไว้ในล�าโพง DSR Series แล้ว ยามาฮ่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้พัฒนา DSP ที่
ใช้ในงานเสียงที่ดีที่สุดค่ายหนึ่งของโลก ยังได้น�าเทคโนโลยี DSP ของตนเองมาบรรจุไว้ในล�าโพงรุ่นนี้ด้วย ท�าให้  DSR Series ของ
ยามาฮ่า นอกจากจะได้ ความดัง (SPL) ที่มากกว่าล�าโพงชนิดเดียวกันในตลาดแล้วยังมี ฟังก์ชั่นพิเศษๆ ที่บรรจุไว้ในตู้ล�าโพงรุ่นนี้ เพื่อ
สนองการใช้งานของผู้ที่ท�างานด้านเสียง ได้
บรรลุขีดสุดของความดังและโทนเสียงที่มี
คุณภาพอีกด้วย...
การดีไซน์ฟังก์ชันใช้งานที่โดดเด่น
INTEGRAL DIGITAL TUNING
        High Performance Digital Signal 
Processor and 24-bit Discrete AD and 
DA Converters
      ยามาฮ่า ได้มีแนวคิดในการออกแบบ
ล�าโพงในรุ่น DSR Series โดยรวมเอาความ
ผสมผสานระหว่างวงจรประมวลผลแบบ
ดิจิตอล (DSP) ขนาด 48 บิท กับการออก 
แบบทางอะคูสติกของตู้ล�าโพง ท�าให้ได้ล�าโพง
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับงานทางด้านเสียงทุกรูปแบบ โดยได้เลือกใช้ภาคแปลงสัญญาณ AD-DA ขนาด 24 บิท และภาค
ประมวลผลภายในที่ 48 บิท (สะสม 76 บิท) ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถประมวลผลได้อย่างแม่นย�า เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่สูงสุดจาก
วงจรดิจิตอล โดยสัญญาณอะนาล็อคจะถูกแยกออกเป็นสองส่วน และส่งไปยังภาคแปลงสัญญาณแบบดิจิตอลเพื่อประมวลผล ผลลัพท์
ที่ได้ท�าให้ล�าโพงรุ่นนี้มีค่าอัตราส่วนของสัญญาณรบกวนนั้นลดลงได้เฉลี่ย 3dB ทีเดียว...
ส�าหรับการจัดการความถี่ในล�าโพงรุ่นนี้ ยามาฮ่า ได้ออกแบบวงจรขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อ Fir-X tuning (Finite Impulse
Response) ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ยามาฮ่า เองมาใช้กับล�าโพงรุ่น DSR-Series โดยวงจรจัดการความถี่ FIR-X ท�าให้ได้เฟสของสัญญาณ
ที่ราบเรียบต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองเชิงความถี่และเฟสที่ดี ระหว่างตัวดอกล�าโพงทวีตเตอร์และวูฟเฟอร์ ขจัดปัญหาใน
เรื่องของการเหลื่อมเฟสของสัญญาณเสียงในตู้เดียวกันท�าให้ ยามาฮ่า ได้ตู้ล�าโพงที่ให้โทนเสียงที่สะอาดกว่าที่เคยเป็นมา และไดนามิก
ของเสียงที่กว้างมาก รองรับการตอบสนองทุกย่านความถี่ของเสียงดนตรีได้เป็นอย่างดี...

INTEGRAL DIGITAL TUNING*

Ideal combination of ultra-precise 48-bit digital sound processing, advanced electronic and acoustic technologies delivers unparalleled high definition sound.

* All full-range models.

 

FIR-X tuning™

 

The digital crossover networks employ high-order FIR* filters that provide linear phase response. Yamaha’s proprietary FIR-X tuning™ simultaneously optimizes frequency and phase response, while adjusting the time alignment between the HF and LF transducers. The end result is sound quality with much better clarity and imaging than is possible with typical crossovers.

* Finite Impulse Response

High Performance Digital Signal Processor and 24-bit Discrete AD and DA Converters

 

All signals are precisely processed by a 48-bit internal processing (76-bit accumulator) high performance processor for optimum sound quality. The DSR Series employs high precision discrete AD and DA converters with superior S/N ratio and dynamic range. The analog signal is transmitted on dual channels, converted to digital and summed inside the processor. By using this algorithm, approximately 3dB of improvement in S/N ratio was realized.

INTELLIGENT DYNAMIC CONTROL *All full-range models.

D-CONTOUR multi-band dynamic processing with intelligent sensing provide the ideal balance of dynamic sound with consistent clarity at any output level.

D-CONTOUR (Dynamic-CONTOUR)

 

D-CONTOUR is a multi-band dynamic processor featuring intelligent sensing. Normally a compressor is used to boost SPL, but this would effect the entire audio bandwidth resulting in a constricted feel to the sound. D-Contour works by constantly monitoring the output of multiple frequency bands, feeding the data back into the intelligent sensing system. This system then calculates the optimum EQ adjustments for each frequency band, resulting in maximum SPL while maintaining musicality. These EQ adjustments are performed in a highly intelligent manner, linked directly to the auditory response of the human ear. Hence the DSR Series can continuously deliver sound that is natural, clear and powerful - regardless of volume. D-CONTOUR can be turned on or off depending on the acoustic environment and type of sound desired.

POWERFUL DIGITAL DRIVE

Extremely powerful Class-D amplifiers featuring PFC full-resonance switching-mode power supply help deliver class-leading maximum SPL.

1300W (LF 850W, HF450W)* High Power, High Sound Quality Class-D Amplifiers

 

Yamaha’s next-generation Class-D amplifiers deliver as much as 1300W* of power with heirs and SPL up to 138dB, while maintaining precise dynamics and sound Class-D Amplifiers precision damping for tight and crisp sound from compact, lightweight modules. Through the ideal combination of amplifiers, transducers and DSP, the DSR Series loudspeakers provide the highest levels of power in tclasreproduction. Efficiency is such that convection cooling is all that is necessary, eliminating the need for fans.

* DSR118W: 800W

Full-Resonance Switching-Mode Power Supply with PFC*

 

The DSR Series employs a high efficiency switching-mode power supply with PFC. PFC harmonizes the phases of the load current and power supply voltage, Power Factor Correction maximizing power output and ensuring stable operation under severe conditions. The full resonance switching method uses both voltage resonance and current resonance, creating a clean power supply waveform with minimal high frequency noise. This clean, efficient power supply enables the entire speaker system to achieve its full performance potential.

* Power Factor Correction

High Effi ciency Natural Convection Heat Sink and Internal Structure

 

The heat sink uses super-efficient cooling fins and is integrated with the aluminum diecast rear panel. Circuit boards are installed on the back of the rear panel, with all parts including the DSP, amplifiers and power supply laid out to ensure maximum heat conductivity. With the entire structure dedicated to preventing heat buildup, the service lifetimes of all components are significantly increased. Furthermore, the internal structure is designed to achieve the highest sound quality. For example, the DSP unit is completely shielded to separate it from the amp and power supply, preventing noise interference.

EXTENSIVE DSP PROTECTION *

Extensive DSP-controlled protection ensures reliable operation of all internal components: transducers, power amplifiers and power supplies.

3-Way Fail-Safe Protection

 

To ensure the highest possible reliability, the DSR Series employs many of the same protection functions used in our top-class TXn Series professional power amplifi ers. These functions protect all aspects of the power supply, power amplifi er modules and transducers so that they can operate to their full potential while ensuring reliable operation even under the most severe conditions.

* The DSR118W is protected by an analog circuit.

Swichable White Front LED

 

Each DSR Series loudspeaker has a white LED behind the front grille. When engaged, the LED illuminates while the power is on and also indicates the onset of system limiting. In addition, the brightness varies depending on the amount of limiting, so it is easy to monitor the status of the speaker from in front of the Swichable LED speaker system. This makes it easier to ensure that your mixer level is optimal, so you get the best sound from your DSR.

Superior Electronic, Acoustic and Mechanical Technologies for Optimum Performance

The outstanding performance of the DSR Series is due to more than advanced digital technologies; these loudspeakers were designed without compromise, masterfully applying analog circuit technologies, acoustic technologies, and structural technologies. Transducers were scrupulously selected, then thoroughly customized. The waveguide horn was designed and optimized for the DSR Series requirements. The cabinet structure was thoroughly analyzed to maximize acoustic properties, durability, portability and versatility. As a result, the DSR Series offers reliability and functionality that meet the strict demands of professionals, deliver top-quality performance and are ideally suited for a wide range of applications.

Premium-Grade Custom-Designed Transducers

The transducer is all important in determining the sound quality of a speaker. For the DSR Series, we thoroughly analyzed a wide range of transducers, choosing low-distortion units that provide extremely flat frequency response, wide dynamic range and high power handling. They were further customized to match the properties of each speaker’s cabinet and power amplifier combination. The result is a loudspeaker system with impressively deep bass, exceptionally clear mid-range and accurate high frequencies up to 20KHz.

• HF

 

The high frequencies of all full range models are handled by a 2" titanium diaphragm neodymium compression driver capable of reproducing incredibly transparent, accurate high frequencies up to 20kHz. The 2” voice coil is large for this class of speaker. It provides high power handling for powerful sound with low distortion even at high outputs. The HF transducers use lightweight, compact neodymium magnets, significantly contributing to the low weight of the loudspeaker system for easy portability. Thanks to these high performance components, the DSR Series exhibits superior dynamics even at high volumes and extremely clear vocals for superb performance in a wide range of environments, from small venues to large halls and outdoor PA.

• LF

 

The DSR Series cast aluminum woofers boast a large 3” voice coil*, and the DSR112 and DSR115, designed for easy portability, have light, strong neodymium magnets. This makes the speakers lightweight yet capable of delivering awesome power with warmth and deep bass response. The woofers’ superior bass range control and reproduction of mid-bass vocal presence produces fast, powerful bass that does not affect the contour, achieving sound with minimal distortion, even during high volume outputs.

* DSR112/115/118W

Exclusive Wide Dispersion CD Waveguide Horn

The DSR Waveguide Horn was designed with the goal of minimizing the radiation pattern deterioration in oblique directions seen in conventional horns in order to achieve a more ideal coverage area without irregularities. With the new Wide Dispersion CD Waveguide Horn, sound expands in a more rectangular pattern, providing 90° horizontal x 60° vertical coverage with wide frequency sound projected all the way to the edges of the coverage area. This uniformly balanced output and high sound quality throughout the listening space maximizes audience satisfaction.

Waveguide sound pressure distribution comparisons

 

 

Reliability and Functionality to Meet the Highest Professional Standards

In addition to minimal size and lightest weight for portability, the DSR Series loudspeakers are designed to achieve excellence in both physical and electrical reliability. They give you the assurance of worry-free operation for many years.

 

 

Newly designed deep pocket handles are highly robust yet lightweight and providing comfortable handling, further improving portability. These handles are not only ergonomically correct, they also minimize performance impairing resonances inside the cabinet.

 

 

Heavy-duty powder-coated 16-gauge(1.6mm) steel grilles protect internal components from the rigors of road abuse.

 

 

The exteriors feature a LINE-X® coating with extremely high damage resistance to protect the cabinet from scratches during transport and use. This coating is also very resistant to deterioration over time, maintaining a professional appearance that can withstand many long years of use.

 

 

Every DSR Series loudspeaker has a locking IEC power connector and cable. Just push in the AC cord to create a positive lock with the amp module, so there is little chance of accidental disconnection during a performance. If damaged or lost, the locking cable can be easily replaced with a standard IEC cable if needed.

Versatility for Wide Range of Applications

The four easy-to-handle, flexible DSR Series models are well suited for various specific needs, making them ideal for a wide range of professional applications. The DSR112 and DSR115 cabinets have a 35mm pole socket for stand or pole mounting and integrated M10 rigging points for suspended applications with standard eyebolts*. The DSR112 can be angled for use as an onstage floor monitor and additional monitors can be daisy-chained via th

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: HTML นี้ไม่สามารถแปล!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: 
MR5mk3
ราคา 15,900 บาท
MACKIE : MR5MK3 (15,900/คู่) Mackie's Latest Assault On the State o..
Acoustimass 10 Series V
ราคา 55,000 บาท
SPECS Dimensions/weight ..
BS-301 B/AS
8,100 บาท 7,400 บาท
รายละเอียดย่อ : COMPACT SPEAKER SYSTEM TOA BS-3..
SYM2
ราคา 74,900 บาท
Apogee Symphony I/O Mk II Features: AD/DA conversion Up to 32 c..
BP-450
ราคา 7,000 บาท
เครื่องขยายเสียงกลา..
T-105GB
700 บาท 549 บาท
ลำโพงเพดาน   Specifications ..
© Copyright 2012 Songtoday.com™ Powered by TONY Web Designs Studio Group. ® The Very Best Top Site "SEO" Tel. 081-7750013
® Hengsound.com™ - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เฮงซาวด์ดอทคอม ทะเบียนพาณิชย์เลขที่: 0103555053387 โทรศัพท์: 085-6383516