ข้อตกลงในการซื้อขาย

ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

1. รายการสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกภายใน 3 วันหากไม่ได้รับการชำระเงิน
2. Hengsound.com ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณีที่ข้อมูลการจัดส่งหรือชำระเงินผิดพลาด
3. Hengsound.com จะรับประกันการส่งสินค้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงในระยะเวลา 30 วัน
4. Hengsound.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนคืนสินค้า ยกเว้นในกรณีตรวจสอบได้ว่าสินค้าชำรุดก่อนถึงมือผู้ขนส่ง สินค้าทุกชิ้นในเว็บไซต์นี้เป็นสินค้าใหม่ ดังนั้นก่อนการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน ทางเราจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าก่อนการจัดส่งทุกครั้งอย่างเข้มงวดและมีการบันทึกภาพของสินค้าก่อนทำกาห่อทุกชิ้นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ถึงความสมบูรณ์ของสินค้าจากเรา การเสียหายของสินค้าอันเนื่องมาจากการส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงมิใช่ความบกพร่องของทางเว็บของเราเนื่องจากทางเรามีมาตรฐานการในแพ็ค สินค้าที่ได้มาตรฐาน และทางเว็บของเรา ไม่มีนโยบายคืนค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อ ฉะนั้นการซื้อสินค้ารายการใดๆจากเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าท่านได้มีความเข้าใจในข้อตกลงการขายสินค้าของทางเว็บไซต์ของเราเป็น อย่างดีแล้ว และมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นในภายหลัง  

5.สินค้าที่แจ้งว่ามีการรับประกัน จะได้รับการรับประกันโดยผู้ผลิตเท่านั้น นับจากวันที่สินค้าส่งจากผู้ผลิต 
**กรุณาเก็บรักษาใบเสร็จ นามบัตรของร้าน กล่องและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในกรณีที่ต้องส่งคืนเพื่อเคลมสินค้ากับผู้ผลิต โดย Hengsound.com จะเป็นตัวกลางในการดำเนินการติดต่อกับผู้ผลิต ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาในระหว่างระยะเวลาประกันเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 

 สภาพผิดปกติ! ของสินค้าที่ทำให้หมดสภาพการรับประกัน มีดังนี้
1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูก ต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
3. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
4. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่ผู้ผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ กรณีสินค้าลูกค้าซื้อไปไม่เกิน 7 วันและเสียจากการใช้งานปกติ  Hengsound.com  ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
2. สินค้าซื้อไปไม่เกิน 7 วัน
3. เปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันกับที่ลูกค้าซื้อไปเท่านั้น

 

หมายเหตุ
 

Hengsound.com ขอสงวนสิทธิคืนสินค้าแก่ลูกค้าในกรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าที่ส่งเคลมมีสภาพผิด เงื่อนไขการรับประกัน กรณีลูกค้าต้องการให้ Hengsound.com เคลมสินค้าให้ Hengsound.com ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าโดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าค้าทราบ ก่อนไปส่งช่อมยังบริษัทผู้ผลิต และ Hengsound.com จะคืนสินค้าให้เมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับมาจาก บริษัทผู้ผลิตแล้ว(โดยยึดหลักการดำเนินการของฝ่ายบริการต่อสินค้า ส่งซ่อมที่มีปัญหา)

6. Hengsound.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา, รายละเอียดสินค้า, และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียด และ/หรือ รูปภาพของสินค้า
7. หากท่านได้กระทำการผิดข้อ ตกลงข้อหนึ่งข้อใดในข้อความข้างต้น Hengsound.com ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่จะเกิดขึ้น แต่จะมีสิทธิเรียกร้องค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ในทุกรณี
8. Hengsound.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© Copyright 2012 Songtoday.com™ Powered by TONY Web Designs Studio Group. ® The Very Best Top Site "SEO" Tel. 081-7750013
® Hengsound.com™ - ห้างหุ้นส่วนจํากัด เฮงซาวด์ดอทคอม ทะเบียนพาณิชย์เลขที่: 0103555053387 โทรศัพท์: 085-6383516